جشنواره برند محبوب
لینک‌های مفید
راهنمای خرید
راهنمای سفر با اتوبوس
راهنمای سفر با اتوبوس

در این بخش قصد داریم مواردی را که در رابطه با سفر با اتوبوس با آنها مواجه خواهید شد بازگو نماییم.

آگاهي از مسير حركت قبل از تهيه بليت در زمره حقوق اوليه مسافران است. شركت‌هاي حمل و نقل مسافر به طريق مقتضي هنگام صدور بليت، مسير سفر را به اطلاع مسافر برسانند. نرخ خدمات حمل و نقل مسافر هر سال بر اساس تصميم وزارت راه و ترابري از سوي سازمان حمل و نقل پايانه‌هاي كشور اعلام مي‌شود. شركت‌هاي مسافربري موظف به اجراي دقيق مصوبات وزارت راه و ترابري در اين زمينه هستند و دريافت هر گونه وجه اضافه بر آن ممنوع است. شركت مسافربري در صورت درخواست مسافر بايد بدون دريافت هر گونه وجه، بليت صادره را تمديد كند. براي كودكان زير 5سال كه صندلي جداگانه‌اي به آنان اختصاص نمي‌يابد، خدمات حمل و نقل رايگان است.


اگر از سفر منصرف شديد، اگر از اتوبوس جا مانديد...
شركت‌هاي مسافربري ملزم هستند در ساعت تعيين‌شده در بليت صادره براي مسافران، با تامين وسيله نقليه مناسب، مسافران را به مقصد تعيين‌شده جابه‌جا كنند.
در صورت تاخير بيش از يك ساعت در حركت وسيله نقليه عمومي، شركت ملزم به تامين وسيله نقليه جايگزين مناسب و يا استرداد كل مبلغ بليت در صورت درخواست مسافر است. در صورت انصراف مسافر از سفر، شركت‌هاي مسافربري تا يك ساعت قبل از حركت وسيله نقليه با كسر 10درصد كل مبلغ بليت و بعد از آن چه قبل از حركت، با كسر  50 درصد از كل مبلغ، ملزم به استرداد وجه بليت به مسافر هستند.
شركت‌ها و موسسات حمل‌و‌نقل مسافر مكلفند هر گاه وسيله نقليه در طول مسير سفر به هر علت از كار باز ماند، در اسرع وقت و بدون ايجاد هزينه اضافي براي مسافران، وسيله مناسب را  فراهم كنند.


سفر راحت حق همه مسافران است
شركت‌ها و موسسات مسافربري در قبال عملكرد كاركنان خود مسوول هستند و بايد از افراد داراي صلاحيت حرفه‌اي و اخلاقي براي همكاري استفاده كنند.
كاركنان اين شركت‌ها و همچنين رانندگان و ساير خدمه بايد شئونات و اصول اخلاقي عمومي و اسلامي را رعايت كنند.
رانندگان وسايل نقليه عمومي ملزم به توقف در زمان و مكان مناسب براي اداي فرايض مذهبي هستند.
همچنين پخش نوارهاي صوتي و تصويري غيرمجاز در وسيله نقليه عمومي ممنوع است. رعايت نظافت و اصول بهداشتي محل شركت‌هاي حمل و نقل مسافر و داخل وسيله نقليه، وظيفه و مسووليت شركت‌ها و موسسات مسافربري است.
پذيرايي از مسافران در داخل وسيله نقليه و ارائه آب آشاميدني به مسافران بايد با استفاده از ظروف يك بار مصرف انجام شود.


براي ايمني سفر
هيچ راننده‌اي حق ندارد با سرعت غيرمجاز و در شرايط نامتعادل و در حال خستگي و خواب‌آلودگي رانندگي كند.
در سفرهايي كه بيش از 8 ساعت طول مي‌كشد، پيش‌بيني يك راننده براي وسيله نقليه عمومي الزامي است، هيچ راننده‌اي نبايد به صورت مستمر بيش از 8ساعت رانندگي كند. وسايل نقليه عمومي مسافري مجاز به حمل كالاهاي تجاري به جز توشه همراه مسافر نيستند.
هر مسافر مي‌تواند تا 20كيلوگرم توشه متعارف به همراه داشته باشند. حمل اين مقدار توشه به ازاي هر مسافر رايگان است. مسووليت حفظ توشه تحويلي هر مسافر بر عهده شركت مسافربري است. مسافران بايد در قبال تحويل توشه خود به شركت‌هاي مسافري، برچسب شماره‌دار مربوط به توشه خود را دريافت كنند.
سرنشينان خودروهاي مسافربري عمومي در برابر حوادث احتمالي نزد شركت بيمه دانا بيمه شده‌اند.
در صورت بروز حادثه احتمالي، شركت بيمه‌گر در حد تعهدات مقرر، خسارات وارده به مسافران را جبران خواهد كرد.


منبع :سلیقه بازار
http://irantopbrands.org/
چرم وطن
کارنو
طلای جهان